Beleidsplan

De Stichting heeft het doelmensen in Afrika te voorzien van allerhande goederen, zoals doch niet het bieden van humanitaire hulp aan deze mensen en het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander  verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. de Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

het vermogen wordt gevormd door 

a.   subsidies en andere bijdragen.

b.   schenkingen, erfstellingen en legaten:

c.    alle ander verkrijgingen en baten,

De Stichting kan erfstellingen en slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Activiteitomschrijving

Mensen in Afrika te voorzien van allerhande goederen, zoals doch niet daartoe beperkt kleding, medische zaken en beschermde kleding, alsmede het bieden van humanitaire hulp aan deze mensen en het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorst al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Over ons

In Angola heerste de gele koorts en heeft al heel wat levens gekost. Er waren in 2015 behoorlijk veel mensen gestorven, in de 18 provincies van Angola aan dit virus, de meerderheid waren kinderen.

In 2016 zijn wij gestart met deze Stichting om de mensen in Angola te helpen tegen de gele koorts. Nu dat de gele koorts groten deels voorbij is stoppen wij niet met helpen, veel mensen in Angola leven nog steeds in armoede. En daarom vragen wij graag aandacht voor deze situatie.

Door uw medeleven kunnen we deze mensen een hartje onder riem steken. Malaria heerst maar ook de gele koorts kan nog steeds de kop op steken. met uw donaties zoals kleding, klamboes, schoolmateriaal en kleine medische hulpmiddelen voor bejaardenhuizen en ziekenhuizen kinderafdeling)., denk dan aan: enkelmateriaal (luiers voor ouderen), steunkousen, katheters, kraamzorg pakketten, handschoenen, leesbrillen, brillen op sterkte, kinderbrillen etc.

Wilt u ons helpen? Dan kunt u gerust contact met ons opnemen via de mail, angolainnood@hotmail.com wilt u ons financiële ondersteunen dan kunt een bedrag storten opdeze rekening:

Stichting: S.O.S Angola/terramãe – NL03INGB0008764401